Gullmåler

Home Camptogramma bilineata
Yellow shell
Foto Kristin Vigander Tjøme 29.juli 2005 Foto Kristin Vigander Jar 31.august 2005 Foto Kristin Vigander Lista juni 06

Informasjon
Latinsk navn
Familie Lepidoptera: geometridae: larentiinae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
Larve