[Prydmøll]
  Carcina quercana
 
Foto Norman Hagen
  Faktaark
Informasjon

Funnsted Skien
Dato aug 05
Latinsk navn  
Familie Oecophoridae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
Larve