Gressmarkfly (Vanlig gressfly)

Home Cerapteryx graminis
Antler moth
 
Foto Kristin Vigander Jar 1.august 2005
Foto Kristin Vigander Jar juli 2007  

Informasjon
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn
Familie Noctuidae Hadeninae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner