Heroringvinge

Home Coenonympha hero
Pearly Heath
   
Foto Odd Ketil Sæbø Eidskog juni 2010    

Latinsk navn
Familie Nymfevinger (Nymphalidae) - satyrinae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse Artens utbredelse i Norge omfattet opprinnelig fylkene Akershus, Hedmark, Østfold og Vestfold, men det er ingen nyere funn fra Vestfold. Fra Østfold var arten tidligere kjent fra Moss, men ingen nye funn foreligger herfra. Derimot er den nylig påvist på flere lokaliteter i Rømskog kommune. En rekke eldre og nyere funn er gjort i Akershus. Litteraturopplysninger og museumssamlinger tyder på at arten på 1800-tallet var meget vanlig i og rundt hovedstaden. Det foreligger også eldre funn fra Bærum kommune: Høvik 1878 og Lysaker 1917. Nyere funn foreligger fra øyene innerst i Oslofjorden, først og fremst Ostøya i Bærum, men også fra to øyer i Asker kommune. I indre deler av Akershus er arten utbredt i kommunene Ullensaker, Aurskog-Høland og Sørum. Den er også påvist fra Ås kommune i 1976.
Andre som ligner