Spinnermåler
HomeColotois pennaria
Feathered thorn
 
Foto Kristin Vigander Jar sept 06Foto Kristin Vigander Jar oktober 06 
Faktaark
Informasjon


 

Funnsted
Dato
Latinsk navn
FamilieGeometridae ennominae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner