Vanlig flatfly
  Conistra vaccinii
Chestnut
Foto: Kristin Vigander
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Lepidoptera: Noctuidae Ipimorphinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse
Andre som ligner  
Larve