Stor snabelsvermer

Home Deilephila elpenor
Elephant Hawk-moth
Foto Norvald Bakken Foto: Kristin Vigander, Grobstoktjern august 05 Foto Kristin Vigander Sollihøgda august 2007
  Informasjon
Latinsk navn  
Familie Sphingidae Macroglossinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
 
Foto: Kristin Vigander, Grobstoktjern august 05