Furuspinner
  Dendrolimus pini
 


 

 

  Faktaark
Informasjon
Informasjon

 

Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner