Blåhodefly
  Diloba caeruleocephala
Figure of eight
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Noctuidae Dilobinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
Larve
   
Foto Kristin Vigander Øra september 2005
Planten er en sareptasennep, brassica juncea