Lyngmåler

Home Ematurga atomaria
Common heath
Foto Kristin Vigander Konnerud juli 05 Foto Kristin Vigander Stulen juni 06 Foto Norman Hagen
Informasjon
Latinsk navn
Familie Lepidoptera: geometridae: ennominae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
Larve
Foto Kimmo Silvonen