Kristins flora
Kristins sommerfugler

Ospebrannmåler

  Epione vespertaria/ epione parallelliaria
Dark bordered beauty
   
Foto Magne Farlund, dette er en hunn    
  Informasjon
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner Epione repandaria. Hos repandaria går ytre mellomlinje helt ut i vingespissen, hos vespertaria stopper den godt innenfor spissen av framvingen.
Vespertaria-hunnen er mye mer rent gul innenfor den mørke borden.