Bølgefly

Home Eupsilia transversa
The sattelite
Foto: Kristin Vigander Foto: Kristin Vigander Jar september 06 Foto: Kristin Vigander Jar mars 07
  Faktaark
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Lepidoptera: Noctuidae Ipimorphinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse
Andre som ligner