Evergestis extimalis
Evergestis extimalis
 
Foto Kristin Vigander Jar juli 2005  
Faktaark
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Funnsted
Dato
Latinsk navn
FamiliePyralidae Evergestinae
KarakteristikaLever på dodre
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner