Kommasmyger
hesperia comma
Silver-spotted Skipper

Fakta
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Informasjon

 

Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
larve