Barskogmåler

  Hylaea fasciaria
Barred red
Foto Norman Hagen
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Geometridae - ennominae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
Larve