Neslenebbfly

Home Hypena proboscidalis
Snout
Foto: Kristin Vigander Jar juni 2005
  Faktaark
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Lepidoptera: Noctuidae Hypeninae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse
Andre som ligner  
Larve