Ildgullvinge

Lycaena phlaeas
Small copper
 
Foto Kristin Vigander Jomfruland september 2005 Foto Kristin Vigander Jomfruland september 2005 Foto Kristin Vigander Hvasser juni 06  

Fakta
Informasjon
Informasjon

Latinsk navn
Familie Lycaenidae - Glansvinger
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander Værøy juli 2007 Foto Kristin Vigander Comosjøen april 2011