Home

Oransjegullvinge

  Lycaena virgaureae
Scarce copper
 
Foto Kristin Vigander Vinje august 2007 - hann Foto Kristin Vigander Sørsetra august 2005 - hann Foto Kristin Vigander Vinje juli 2007 hunn  
  Fakta
Informasjon
Informasjon
Familie Lycaenidae - Glansvinger
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander Vinje august 2007 - hunn Foto Tore Broch - hann Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012
 
   
Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012