Home
Lindesvermer
Mimas tiliae
Lime Hawk-moth
Foto Tove Hafnor Dahl juni 2007Foto Tove Hafnor Dahl juni 2007Foto Tove Hafnor Dahl juni 2007
Faktaark
Informasjon
Informasjon
Funnsted
Dato
Latinsk navn
FamilieTussmørkesvermere - sphingidae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
Foto Tove Hafnor Dahl juni 2007 Foto Elisabeth Gjermundrød Stokke i Vestfold juli 2008Foto Elisabeth Gjermundrød Stokke i Vestfold juli 2008