Stjertmåler

  Ourapteryx sambucaria
Swallow-tailed moth
Foto: Norman Hagen Foto Kristin Vigander AK Jar juli 2010 Foto Kristin Vigander AK Jar juli 2010
  Faktaark
Informasjon
Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Lepidoptera: Geometridae - ennomminae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse
Andre som ligner  
Larve