Home

Lite løvfly

Parastichtis suspecta
The suspected
   
Foto Kristin Vigander august 2006    
Faktaark
Informasjon
Latinsk navn
Familie Lepidoptera: Noctuidae Xyleninae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner