Oksehodespinner

  Phalera bucephala
Buff-tip
   
Foto    
  Faktaark

Latinsk navn  
Familie Lepidoptera: Notodontidae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
Foto Rolf Johansen Lista august 2013 Foto Rolf Johansen Lista august 2013 Foto Ola Løvås juli 2006
 
 
  Foto Ola Løvås juli 2006

Foto Jeroen Voogd