Høstspinner
HomePoecilocampa populi
December moth
Foto Kristin Vigander Jar november 2005Foto Kristin Vigander Jar november 2005Foto Kristin Vigander november 2008
Fakta
Informasjon
Informasjon

 

Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner