Tiriltungeblåvinge (= Vanlig blåvinge)

Polyommatus icarus
Common blue

Hann

Hunn
Foto Kristin Vigander Lista juni 06 Foto Kristin Vigander Bolærne juni 06 Foto Kristin Vigander Bolærne juni 06
Faktaark
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn
Familie
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner Kløverblåvinge, Vårblåvinge
 
Foto Kristin Vigander Italia Claviere august 2013 Foto Kristin Vigander Italia Sestriere august 2013