Nattpåfugløye

Kristins Flora Saturnia pavonia
 
Foto Rolf Johansen
Fakta
Informasjon
Latinsk navn
Familie Lycaenidae - glansvinger
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
larve

 

   
Foto: Heidi Lien Rustberg august 2006