Almestjertvinge

Kristins Flora Satyrium w-album
White-letter hair-streak


Foto Norman Hagen

Fakta
Informasjon
Latinsk navn
Familie Lycaenidae - glansvinger
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
larve


Foto: S. Johansen