Blåbærurtemåler

  Scopula ternata
Smoky wave


Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005

  Informasjon
Familie Geometridae: Sterrhinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner