Kristins flora

Kristins sommerfugler

Semioscopis steinkellneriana
(norsk navn ukjent)

  Semioscopis steinkellneriana
 


Foto Norman Hagen

 

 

Latinsk navn  
Familie Depressariidae: Depressariinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
larve