Ribbemåler

Home siona lineata
Black-veined moth
Foto Kristin Vigander Bolærne juni 06 Foto Kristin Vigander Bolærne juni 06 Foto Norman Hagen
Faktaark
Informasjon
Informasjon

 

Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Geometridae: ennominae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
 
Foto Johnny Leo Johansen Leofoto(c) http:/leofoto.foto.no