Slåpetornstjertvinge

Thecla betulae
Brown hairstreak
Foto Odd Ketil Sæbø Oslo august 2007 Hunn Foto Odd Ketil Sæbø Oslo august 2007 Hunn Foto Odd Ketil Sæbø Oppegård august 2006
Fakta
Latinsk navn
Familie Lycaenidae
Karakteristika