Ligustersvermer

Home sphinx ligustri
Privet Hawk-moth
 
Foto Kristin Vigander
Hasselholmen (Kragerø) juli 2010
Foto Kristin Vigander
Svermeren på bildet er død.
 

Faktaark
Informasjon
Informasjon
Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Sphingidae - sphinginae - Tussmørkesvermere
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner


Foto Tor Arne Pettersen Hamar juli 06