Furusvermer

  sphinx pinastri
Pine Hawk-moth
Foto Andreas Schillinger Finnskogen juli 2010 Foto Andreas Schillinger Finnskogen juli 2010 Foto Randi Anvik august 2009
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
 
Foto Lasse Nordlie Foto Inger Johanne Aag