Skogmetallfly

  Syngrapha interrogatonis
Scarce silver Y
Foto Kristin Vigander Jar august 2005
  Faktaark
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Nattfly - noctuidae -plusiinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner Fiolettbrunt metallfly