Blek engmott
Udea lutealis
Foto Kristin Vigander Jar august 2006 Foto Kristin Vigander Lårdal august 2007 Foto Norman Hagen
Faktaark
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Pyralidae pyraustinae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
Larve