Fiolettbåndet gulfly
  Xanthia togata
Pink-barred sallow
Foto Kristin Vigander august 2006 Foto Kristin Vigander august 2006  
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Lepidoptera: Noctuidae Ipimorphinae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse
Andre som ligner  
Larve