Kristins flora

Kristins sommerfugler

Gulflekkbakkefly

Xestia xanthographa
Square-spot Rustic
 

Foto: Kristin Vigander Jar august 2005

Foto: Kristin Vigander Jar august 2005
 
Faktaark
Informasjon

Latinsk navn
Familie Lepidoptera: Noctuidae Noctuinae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
Larve


Foto Dave Monkc