Home

Almekullsopp

  Hypoxylon vogesiacum
Foto Kristin Vigander AK Ramsåsen (kjuketur) mai 2014    
     
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.