Home

Anissagsopp

  Lentinellus cochleatus

Aniseed Cockleshell

Anissavbladhat

Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge Rødbrun eller gulbrun
Størrelse 3-6 cm bred, 3-6 cm høy
Hatt Navlet eller traktformet, ofte ensidig innskåret
Underside Skivene vanligvis lysere enn hatten, ujevnt sagtannet, langt nedløpende.
Sporer Hvite
Stilk Sidestilt stilk. Avsmalnende nedover.
Fot
Kjøtt Påfallende elastisk. Lukt kan være anisaktig hos noen individer, andre er luktløse.
Voksested Danner tette tuer ved forten av løvtrær eller løvtrestubber, og er relativt sjelden
Tid Sensommer - høst
Andre som ligner Beversagsopp, rynkesagsopp
Foto Tove Hafnor Dahl AA Froland september 2009 ved foten av Eik Foto Tove Hafnor Dahl AA Froland september 2009 Foto Tove Hafnor Dahl AA Froland september 2009

Foto Norman Hagen