Home

Beiterødspore

Entoloma sericeum
Foto Kristin Vigander Lesja oktober 2021 Foto Kristin Vigander Lesja oktober 2021 Foto Kristin Vigander Lesja oktober 2021
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Fot
Kjøtt  
Voksested  
Tid  
Forvekslingsarter Vårrødspore
 
   
Foto Kristin Vigander Lesja oktober 2021