Home

Beitesjampinjong

  Agaricus campestris
Bilder mangler foreløpig    
     
     
     
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Meget god matsopp
Farge Hvit
Størrelse 4-10 cm bred, 3-7 cm høy
Hatt Kjøttfull, halvkuleformet hatt med glatt eller silketrådet, fibret overflate.
Skiver Frie og tettstilte skiver. Først rosa, etterhvert sjokoladebrune.
Sporer Purpursvart
Stilk Enkel og glatt ring
Kjøtt Kjøttet er svakt rødnende. Rosa ved overskjæring
Fot Oppsvulme basis, opptil 2.5 cm bred, ofte gulfarget.
Voksested Eng- og beitemark, ofte hestebeiter. Vanlig i hele landet
Tid Sensommer-høst
Forvekslingsarter VÆR OBS PÅ FORVEKSLING MED HVIT FLUESOPP. Tar du feil her, kan det være det siste du gjør.