Home

Besk lærhatt

Panellus stypticus
Bitter oyster
Foto Kristin Vigander Skravestad, Sandefjord oktober 2010
Bestemt av Tove Dahl etter bilder
Foto Kristin Vigander Skravestad, Sandefjord oktober 2010
Foto Kristin Vigander Skravestad, Sandefjord oktober 2010
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Familie Mycenaceae
Farge Grågul
Størrelse 1-4 cm bred
Hatt Nyre- eller muslingformet, seig. Kanten er innbøyd og krusete.
Underside Skivene er tette og avgrenset mot stilken
Sporer hyaline, glatte og sylindriske.
Stilk  
Kjøtt Seig. Lukt mild, smak bitter.
Voksested Ganske vanlig på morken løvved, helst eik. Funnet til Nord-Trøndelag
Tid Hele året