Home

Bjørkeskjellsopp

Hemipholiota heteroclita
Foto Kristin Vigander ØF Halden oktober 2014 Foto Kristin Vigander ØF Halden oktober 2014 Foto Kristin Vigander ØF Halden oktober 2014
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Skiver  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Fot
Voksested  
Tid  
Andre som ligner