Home

Blågrå østerssopp

Pleurotus ostreatus
Oyster mushroom
Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen sept 2009
På død stamme av løvtre
Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen sept 2009
På død stamme av løvtre
Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen sept 2009
På død stamme av løvtre
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Dueblå- gråblå-gråbrun
Størrelse 8-20 cm bred
Hatt Tunge-, musling- eller nyreformet, kjøttfull
Skiver Gråhvite skiver som løper langt ned på stilken
Kjøtt Spiselig og god, men kan kjennes seig
Fot  
Voksested Store tette taklagte knipper på stubber, stammer og røtter av løvtrær
Tid Sen høst og mild vinter