Home

Blåsvart begersopp

Peziza saniosa
 
Foto Norman Hagen TE Kragerø Stavnes september 2008
Bestemt av Kåre Homble
Foto Norman Hagen TE Kragerø Stavnes september 2008
Bestemt av Kåre Homble
 
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Peziza saniosa er rødlistet
Farge Lillabrun
Størrelse  
Fruktlegeme  
Sporer
Stilk  
Kjøtt Blålilla saft
Voksested  
Tid