Home

Blodsjampinjong

Agaricus sylvaticus
Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008 Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008 Foto Kristin Vigander AK Konglungen september 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Brun
Størrelse 5-10 cm diameter, 5-10 cm høy
Hatt Hvelve til puklet hatt, dekket av fine, brune fibre. Mørkebrun i midten
Skiver Frie og tettstilte skiver. Lysegrå, blir rosa, senere sjokoladebrune.
Sporer Purpursvart
Stilk Hengende ring på brun stilk. Fibrete skjell kan forekomme på stilkoverflaten.
Kjøtt Kjøttet rødner, særlig ved skade, selv om fargereaksjonen er mindre markert enn hos andre slektninger
Fot Basis opp til 2.5 cm bred.
Voksested Dypt i barstrø i skog, plantefelt eller parker, ofte i maurtuer. Ganske vanlig i Sør-Norge og Trøndelag, ellers spredt.
Tid Sommer-høst
Forvekslingsarter Stor blodsjampinjong (spiselig, mer kjøttfull, anløper dyypere rødt)
Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen september 2009 Foto Kristin Vigander AK Løkkeåsen september 2009 Foto Kristin Vigander BU Ringerike Putten september 2013