Home

Bøkeskjellsopp

Pholiota adiposa
Foto Tove Hafnor Dahl AA Grimstad, bøkeskogen på Søm oktober 2010 Foto Tove Hafnor Dahl AA Grimstad, bøkeskogen på Søm oktober 2010 Foto Tove Hafnor Dahl AA Grimstad, bøkeskogen på Søm oktober 2010
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Skiver  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Fot
Voksested  
Tid  
Andre som ligner