Home

Børstesopp

Pterula mulitfida
 
Foto Kristin Vigander TE Svarttangen Skien september 2005
(TBF-tur)
   
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Informasjon
Familie
Farge
Størrelse
Hatt
Underside
Sporer
Stilk
Kjøtt
Voksested
Tid