Home

Bringebærslim

Tubífera ferruginósa
Foto Kristin Vigander Skien september 2005    
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Rosa
Størrelse Opptil 15 cm eller mer i utstrekning
Sporangier sylindriske til eggformede, opptil 6 mm høye og 0,5 mm i diameter, oftest tett sammenpakket til et pseudoaethalium
Sporer Sporer blekbrune, kuleformede
Voksested På død ved av løv- og bartrær, oftest på stubber og stokker av en viss størrelse. Av og til kan den finnes på diverse strø på bakken, men da trolig i nær tilknytning til død ved.