Home

Brun brannbegersopp

  Peziza echinospora
   
Foto Norman Hagen    
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Informasjon
Informasjon
Farge  
Størrelse  
Hatt  
   
Sporer  
Stilk  
Fot  
Voksested  
Tid  
Andre som ligner