Home

Brun ospeskrubb

  Leccinum duriusculum
 
Foto Kristin Vigander Håøya september 2006 Foto Kristin Vigander Håøya september 2006  
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
  Spiselig
Farge Gråbrun til sivbrun
Størrelse 5-15 cm bred hatt. 10-20 cm høy.
Hatt Nesten rund til hvelvet, ofte oppsprukket
Underside Rørlaget er gråhvitt til grårosa eller lyst gråbrunt
Sporer Blekbrunt sporepulver
Stilk 10-15 cm høy, 2-4 cm tykk, påfallende hard og fast. Kledd med gråbrune til brunsvarte gryn eller skjell på gråhvit bunn, har blågrønn basis
Fot  
Kjøtt Kjøttet er bemerkelsesverdig hardt og fast. Hvitt, blågrønt i basis, blir rosa til gråfiolett ved snitt, til sist gråsvart. Mild smak og lukt
Voksested Sjelden. Vokser med osp og sølvpoppel
Tid Sommer og høst
Andre som ligner Brunskrubb